:: دوره 7، شماره 2 - ( 12-1397 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 61-88 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی چابکی سازمانی از طریق انگیزش شغلی‌ و خودکارآمدی عمومی (مطالعه موردی کارکنان اداره آموزش و پرورش)
سجاد رضائی، امیر قربان پور لفمجانی، علی احسانی
دانشگاه گیلان
چکیده:   (1180 مشاهده)
پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی چابکی سازمانی از طریق انگیزه شغلی و خودکارآمدی عمومی کارکنان اداره آموزش و پرورش انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان­ بردسکن در سال تحصیلی 95-1394 بود که تعداد آنان 300 نفر گزارش شده است. 170 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب و به پرسشنامه‌های انگیزش شغلی‌ هاکمن و اولدهام باضریب آلفای کرونباخ 88/0، خودکارآمدی عمومی‌شرر با ضریب آلفای کرونباخ 85/0 و چابکی سازمانی تنها با ضریب آلفای کرونباخ 85/0پاسخ دادند. از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه  همزمان در نسخه 20نرم‌افزار SPSS برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه مستقیم و معنی‌داری بین انگیزش شغلی و چابکی سازمانی (0001/0P<،637/0r=) و همچنین بین خودکارآمدی و چابکی سازمانی (0001/0P<،752/0r=) کارکنان وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون آشکار ساخت ضرایب بتا برای پیش‌بنی چابکی سازمانی از روی انگیزش شغلی‌ (0001/0P<،453/0β=) و خودکارآمدی (0001/0P<،445/0β=) معنی‌دار هستند و این دو متغیر پیش‌بین می‌توانند 77 درصد از واریانس نمرات چابکی سازمانی را توضیح دهند (0001/0P<،37/230F=). سطوح بالاتر انگیزش شغلی از طریق جهت‌دهی مؤثر کارکنان به اهداف سازمانی و خودکارآمدی با ایجاد احساس مؤثر بودن رفتارهای کارکنان، به بهبود چابکی سازمانی یاری می‌رسانند. یافته‌های این پژوهش در بستر سازمان، مورد بحث قرار گرفته است.
واژه‌های کلیدی: انگیزه شغلی، خودکارآمدی، چابکی سازمانی، آموزش و پرورش، کارکنان
متن کامل [PDF 349 kb]   (325 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/3/11 | پذیرش: 1398/3/11 | انتشار: 1398/3/11


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 2 - ( 12-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها