دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها(علمی- پژوهشی)- درباره نشریه
دوفصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمانها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/7 | 

صاحب امتیاز: انجمن مدیریت آموزشی ایران

مدیر مسؤول و سردبیر: دکتر محمدرضا بهرنگی- دکتری مدیریت آموزشی

مدیر داخلی:  دکتر زینب صادقی- دکتری مدیریت آموزشی

نشریه مدیریت بر آموزش سازمانها بر اساس مجوز شماره590053/18/3 مورخ 1392/12/25، دارای اعتبار علمی- پژوهشی از اولین شماره(پاییز و زمستان 91)، از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و نمایه شده در (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC )، (مرکز  منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری RICeST ) و ( بانک اطلاعات نشریات کشور  Magiran ) می باشد.
نشریه مدیریت بر آموزش سازمانها دارای پروانه انتشار به شماره ثبت: 93/15571 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها(علمی- پژوهشی):
http://journalieaa.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب