[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 3 - ( 8-1400 ) ::
جلد 10 شماره 3 صفحات 176-155 برگشت به فهرست نسخه ها
مدل ساختاری اثربخشی مدارس از طریق رهبری توزیعی و با نقش میانجی رفتار شهروندی معلمان
علی پورصفر*، سجاد رضائی، نرگس هزاری
دانشگاه گیلان
چکیده:   (772 مشاهده)
مهمترین دغدغه سازمان‌های آموزشی عصر حاضر، ایجاد و بهبود مدارس اثریخش است. با توجه به اهمیت نقش رهبری در زمینۀ اثربخشی مدارس، پژوهش حاضر باهدف تعیین نقش میانجی رفتار شهروندی معلمان در رابطه بین رهبری توزیعی و اثربخشی مدارس انجام شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس دولتی شهرستان آستارا در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ بود (640N=) که230 نفراز معلمان از طریق نمونه گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. نمونه‌های انتخاب‌شده به پرسشنامه رهبری توزیعی، پرسشنامه رفتارشهروندی معلمان و پرسشنامه اثربخشی مدارس وپاسخ گفتند. تمامی تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS ویراست 26، AMOS ویراست 24 صورت گرفت. جهت آزمون روابط میانجی از روش بوت استراپ در برنامه ماکرو پریچر و هایز استفاده شد. شاخص‌های برازندگی الگویابی معادلات ساختاری نشان دادند که الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر از برازش مطلوبی با داده‌های گردآوری شده برخوردار است(07/0RMSEA=، 986/0CFI=، 964/0TLI=، 978/0NFI=، 986/0IFI=). یافته‌ها مشخص ساخت که رهبری توزیعی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی معلمان و اثربخشی مدارس دارد. به علاوه، نقش میانجی رفتار شهروندی معلمان در رابطه بین رهبری توزیعی و اثربخشی مدارس معنادار می‌باشد. سطوح بالاتر رفتار شهروندی در معلمان، اثر سازندۀ رهبری توزیعی را بر اثربخشی مدارس می‌افزاید.
واژه‌های کلیدی: رهبری توزیعی، رفتار شهروندی معلمان، اثربخشی مدارس و تحلیل میانجی
متن کامل [PDF 2031 kb]   (344 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزش در آموزش و پرورش
دریافت: 1400/3/23 | پذیرش: 1400/7/24 | انتشار: 1400/8/10
فهرست منابع
1. Abbasian, H., Abolghasemi, M., and Qahramani., M. (2014). Structural analysis of the effect of distributive leadership style on academic achievement of middle school students in Tehran. Research in educational systems. 8 (24), 81-106. [in Persian]
2. Abbasian, H., Rajabi Firoozabadi, A. (2016). The study of role of Teacher group organizational citizenship behavior on primary school effectiveness. Journal of School Administration. 4(1), 17-28. [in Persian]
3. Amerifar, F., Jahani, J. (2013). Relationship between organizational culture with the school effectiveness from the viewpoint of high school principals and teachers of Shiraz. New Approaches in Educational Management, 4 (3), 155-169. [in Persian]
4. Amjadzabardast , M., Gholami, Kh., Nemati, S. (2015). Nemati The effect of principled distributive leadership style on the effectiveness of schools due to teachers' motivation and academic optimism in Sanandaj secondary schools. Research in School and Virtual Learning, 2(7), 7-26. [in Persian]
5. Ariyanfar, Kh., Navidi Nekoo, R., Farahinejad, M. (2012). Distributed leadership and its impacts on organizational citizenship behaviors (OCB) and teachers 'sense of efficacy (Case Study: Boys' schools in Tehran). Journal of Future Studies Management. 23(12), 67-77. [in Persian]
6. Atkinson, M. J., Diedrichs, P. C., & Garbett, K. M. (2017). Evaluating a School-Based Intervention for Body Image ('Dove Confident Me: 5-Part Body Confidence Workshops for Schools') Among Adolescent Girls and Boys: Results from a Cluster Randomized Controlled Effectiveness Trial. Journal of Adolescent Health, 60(2), S5. [DOI:10.1016/j.jadohealth.2016.10.031]
7. Bellibaş, M. Ş., Gümüş, S., & Liu, Y. (2021). Does school leadership matter for teachers' classroom practice? The influence of instructional leadership and distributed leadership on instructional quality. School effectiveness and school improvement, 32(3), 387-412. [DOI:10.1080/09243453.2020.1858119]
8. Bennett, N., Wise, C., Woods, P. A., & Harvey, J. A. (2003). Distributed Leadership: A review of literature. National College for School Leadership
9. Cameron, K. (2005). Organizational Effectiveness: Its Demise and Re-emergence through Positive Organizational Scholarship. To appear in Michael A. Hitt and Ken G. Smith (Eds.) Handbook of Management Theory: The Process of Theory Development. London: Oxford University Press. 1-26
10. Chapman, C., Daniel Muijs, David Reynolds, Pam Sammons, & Teddlie, C. (2016). The international handbook of educational effectiveness and improvement: research, policy and practice. London and New York: Routledge. [DOI:10.4324/9781315679488]
11. Choi, J. N. , & Sy, T. (2010). Group-level organizational citizenship behavior: Effects of demographic faultlines and conflict in small work groups. Journal of Organizational Behavior, 31, 1032-1054. http:// dx. doi. Org /10. 1002/job. 661
12. Cohen, J. (1992). Statistical power analysis. Current directions in psychological science, 1(3), 98-101. ‏Daft, R. L., Murphy. J., & Willmott, H. (2010). Organization theory design. Andover: South-Western Cengage Learning [DOI:10.1111/1467-8721.ep10768783]
13. Creemers, B (2005). Educational Effectiveness. The Development of the Field. https://www.researchgate.net/publication/255651374_.
14. Day, C., & Sammons, P. (2013). Successful Leadership: A Review of the International Literature. Reading: CfBT Education Trust.
15. Day, C., Sammons, P., Hopkins, D., Harris, A., Leithwood, k., Gu, Q., et al. (2009). The Impact of School Leadership on Pupil Outcomes, Final Report: University of Nottingham.
16. Day, C., Sammons, P., Leithwood, K., Hopkins, D., Harris, A., Gu, Q., & Brown, E. (2010). Ten strong claims about successful school leadership. National College for Leadership of Schools and Children's Services, Nottingham.
17. Dipaola, M., Tarter, C. & Hoy, W. K. (2005). Measuring organizational citizenship behavior in schools: The OCB Scale. In Wayne K. Hoy & Cecil Miskel. Leadership and Reform in American Public Schools, Grenwich, CT. Information Age. 2(3), 321-3352.
18. Elmore, R. F. (2000). Building a new structure for school leadership. Washington, D.C.: The Albert Shanker Institute.
19. Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological methods, 4(3), 272. [DOI:10.1037/1082-989X.4.3.272]
20. Gordon, Z. (2005). The effect of distributed leadership on student achievement (Doctoral Dissertation, Central Connecticut State University, 2005).
21. Hallinger, P., & Heck, R. H. (2010). Collaborative leadership and school improvement: Understanding the impact on school capacity and student learning. School Leadership and Management, 30(2): 95-110. [DOI:10.1080/13632431003663214]
22. Harris, A. (2004). Distributed leadership and school improvement. Educational Management Administration & Leadership, 32,11-24 [DOI:10.1177/1741143204039297]
23. Harris, A. (2005). Crossing Boundaries and Breaking Barriers, Distributing Leadership in Schools. London: Specialist Schools Trust.
24. Harris, A. (2010). Leading system transformation. School leadership and management, 30(3), 197-207. [DOI:10.1080/13632434.2010.494080]
25. Harrison, B. L. (2008). The perceptions of teachers and school administrators of school effectiveness. Unpublished doctoral dissertation, University of Mississippi.
26. Heck, R. H., & Hallinger, P. (2009). Assessing the contribution of distributed leadership to school improvement and growth in math achievement. American educational research journal, 46(3), 659-689. [DOI:10.3102/0002831209340042]
27. Henderson, J. D. (2011). Instructional and organizational effectiveness in selected prepsidentified value added and preps-identified value subtracted elementary schools inMississippi. Unpublished doctoral dissertation, University of Mississippi
28. Hoy, W. K.,& Miskel, C. G. (2013). Educational administration: Theory, Research & Practice (9th Ed). New York: McGraw-Hill
29. Kothari, L. G., Shah, K., & Barach, P. (2017). Simulation based medical education in graduate medical education training and assessment programs.Progress in Pediatric Cardiology, 44, 33-42. [DOI:10.1016/j.ppedcard.2017.02.001]
30. Leithwood, K., & Levin, B. (2005). Assessing School Leader and Leadership Programme Effects on Pupil Learning. Research Report RR662. ISBN 1 84478 527.
31. Leithwood, K., & Levin, B. (2011). Understanding how leadership influences student learning. Social and Emotional Aspects of Learning, 251. [DOI:10.1016/B978-0-08-044894-7.00439-5]
32. Leithwood, K., & Mascall, B. (2008). Collective leadership effects on student achievement. Educational administration quarterly, 44(4), 529-561. [DOI:10.1177/0013161X08321221]
33. Leithwood, K., Patten, S., & Jantzi, D. (2010). Testing a conception of how school leadership Influences student learning. Educational Administration Quarterly, 46, 6. [DOI:10.1177/0013161X10377347]
34. Lomas, J., Milford, J. R., & Mukhala, E. (2000). Education and training in agricultural meteorology: current status and future needs. Agricultural and forest meteorology, 103(1), 197-208. [DOI:10.1016/S0168-1923(00)00112-X]
35. MacBeath, J. (2005). Leadership as distributed: a matter of practice. School Leadership and Management. 25(4), 349 -366. [DOI:10.1080/13634230500197165]
36. Marjani, A. B., Soheilipour. M. (2012). The Relationship between Organizational Intelligence and Staff Performance Based on the Model of Karl Albrecht. International Journal of Business and Social Science, 3 (4), 152-158. [DOI:10.5539/ass.v8n4p124]
37. Marsh, H. W., & Roche, L. A. (1999). Reply upon SET research. American Psychologist, 54(7), 517-518. [DOI:10.1037/0003-066X.54.7.517]
38. Masci, C., De Witte, K., & Agasisti, T. (2018). The influence of school size, principal characteristics and school management practices on educational performance: An efficiency analysis of Italian students attending middle schools. Socio-Economic Planning Sciences, 61, 52-69. [DOI:10.1016/j.seps.2016.09.009]
39. Maxwell, B., & Schwimmer, M. (2016). Seeking the elusive ethical base of teacher professionalism in Canadian codes of ethics. Teaching and Teacher Education, 59, 468-480 [DOI:10.1016/j.tate.2016.07.015]
40. Morrison, E. W. (1994). Role definitions and organizational citizenship behavior: The importance of the employee's perspective. Academy of management journal, 37(6), 1543-1567. [DOI:10.2307/256798]
41. Muijs, D., Harris, A. (2004). Improving Schools through Teacher Leadership. translated by Abbaspour et al. Publisher of Allameh Tabatabai University.
42. Nasiri Valik Bani F, Ghanbari E. (2016). Analysis of the Relationship between Distributed Leadership Style and Organizational Effectiveness of High Schools in Hamadan. erj. 2(31), 110-132. [in Persian] [DOI:10.18869/acadpub.erj.2.31.110]
43. Niknami, M., Mahdian M. (2009). The purpose of explaining the dimensions and components of effective schools and providing a model to improve effectiveness in the country's schools. Journal of Leadership and Educational Management, 7. [in Persian]
44. Oplatka, I. (2006). Going beyond role expectations: Toward an understanding of the determinants and components of teacher organizational citizenship behavior. Educational administration quarterly, 42(3), 385-423. [DOI:10.1177/0013161X05285987]
45. Preacher, KJ. Hayes, AF (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior research methods, 40, 879-891. [DOI:10.3758/BRM.40.3.879]
46. Rastegar, A., et al., (2018). The Relationship between Authentic Leadership and Teachers:' Organizational Citizenship Behavior. Journal Of Management and Planning in Educational System, 10(1), 49-62. [in Persian]
47. Reynolds, D. (2003). Effective school leadership: the contributions of school effectiveness research. University of Exeter School of Education, UK: College of School Leadership.
48. Reynolds, D., Sammons, P., De Fraine, B., Van Damme, J., Townsend, T., Teddlie, C., & Stringfield, S. (2014). Educational effectiveness research (EER): A state-of-the-art review. School Effectiveness and School [DOI:10.1080/09243453.2014.885450]
49. Robinson, V. (2008). Forging the links between distributed leadership and educational outcomes. Journal of Educational Administration. 46 No. 2, pp. 241-256 [DOI:10.1108/09578230810863299]
50. Sammons, P., Gu,,Q., Day,C., & Ko,J. (2010). Exploring the impact of school leadership on pupil outcomes Results from a study of academically improved and effective schools in England. International Journal of Educational Management. Vol. 25 Iss: 1 pp. 83-101. [DOI:10.1108/09513541111100134]
51. Shakir, F.J. (2011). Perceptions towards Distributed Leadership in School Improvement. International Journal of Business and Management Vol. 6, No. 10. n10 p256 [DOI:10.5539/ijbm.v6n10p256]
52. Spillane, J. P., Diamond, J. B., & L. Jita. (2003). Leading instruction: The distribution of leadership for instruction. Journal of Curricuilum Stidies 35(5): 53343. [DOI:10.1080/0022027021000041972]
53. Vigoda-Gadot, E., Beeri, I., Birman-Shemesh, T., & Somech, A. (2007). Group-level organizational citizenship behavior in the education system: A scale reconstruction and validation. Educational Administration Quarterly, 43(4), 462-492. [DOI:10.1177/0013161X07299435]
54. Wech, B.(2002)," Trust context: effect on organizational citizenship behavior, supervisory fairness, and job satisfaction beyond the influence of leader-member exchange", Business and Society,Vol.41,No.3,pp.353. [DOI:10.1177/0007650302041003006]
55. Witziers, B., Bosker, R. J., & Kruger, M. L. (2003). Educational leadership and student achievement: The elusive search for an association. Educational Administration Quarterly, 39, 398. [DOI:10.1177/0013161X03253411]
56. Yassini et al. (2013). The role of managers' distributive leadership style on the job performance of secondary school teachers in Mehran. Quarterly Journal of New Approach in Educational Management, 4 (1), 33-50. [in Persian]
57. Zaki, M. A., Adibi Sadeh, M., & Yazdkhashti, B. (2006). Investigation of the organizational effectiveness of schools in Isfahan (testing the Parsons AGIL model). Journal of social sciences and human sciences, 24(2), 43-27. [in Persian]
58. Zala-Mezö, E., Bormann, I., Strauss, N. C., & Müller-Kuhn, D. (2020). Distributed leadership practice in Swiss "eco-schools" and its influence on school improvement. Leadership and Policy in Schools, 19(4), 673-695. [DOI:10.1080/15700763.2019.1631855]
59. Zeinabadi, H., Mohammadi, F. (2013). Consequences of school leadership distribution: A special look at teachers' organizational citizenship behavior. Research in educational systems. 7(22), 79-100. [in Persian]
60. Želvys, R., Dukynaitė, R., Vaitekaitis, J., & Jakaitienė, A. (2019). School leadership and educational effectiveness: Lithuanian case in comparative perspective. Management: Journal of Contemporary Management Issues, 24(Special Issue), 17-36. [DOI:10.30924/mjcmi.24.si.2]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Poursafar A, Rezaei S, Hazari N. The structural model of schools' effectiveness by distributed leadership with the mediating role of teachers' citizenship behavior. MEO. 2021; 10 (3) :155-176
URL: http://journalieaa.ir/article-1-298-fa.html

پورصفر علی، رضائی سجاد، هزاری نرگس. مدل ساختاری اثربخشی مدارس از طریق رهبری توزیعی و با نقش میانجی رفتار شهروندی معلمان. نشریه مديريت بر آموزش سازمانها. 1400; 10 (3) :176-155

URL: http://journalieaa.ir/article-1-298-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 3 - ( 8-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها Journal of Managing Education in Organizations

 
 
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4422