[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 2 - ( 5-1400 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 158-131 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش انگیزش ‌یادگیری و یادگیری ‌حرفه‌ای بر اجتماع یادگیری حرفه‌ای معلمان
جواد احمدی اقدم، ابوالفضل قاسم زاده*، روح الله مهدیون
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چکیده:   (1327 مشاهده)
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انگیزش یادگیری و یادگیری حرفه‌ای بر اجتماع یادگیری حرفه‌ای معلمان ابتدایی است. روش تحقیق از نوع همبستگی، مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان ابتدایی شهرستان بناب به تعداد 528 نفر بودند که تعداد 214 نفر به ‌روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌های: انگیزش یادگیری تارنو، یادگیری حرفه‌ای بارون و کنی و اجتماع یادگیری حرفه‌ای الیور و هیپ بدست آمدند. یافته‌ها نشان می‌دهند که بین متغیر انگیزش یادگیری و اجتماع یادگیری حرفه‌ای رابطه مستقیم و معناداری وجود ندارد اما بین متغیرهای انگیزش یادگیری و یادگیری حرفه‌ای رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای یادگیری حرفه‌ای و اجتماع یادگیری حرفه‌ای رابطه مثبت و معناداری دیده‌شد، پس متغیر انگیزش یادگیری بواسطه نقش میانجی یادگیری حرفه‌ای با اجتماع یادگیری حرفه‌ای رابطه غیرمستقیم و معناداری دارد، بنابراین می‌توان گفت که معلمانی که انگیزش کافی برای یادگیری و ارتقا سطح دانش و آگاهی خود دارند، از طریق کسب دانش محتوایی، سبک‌های یادگیری، راهبرد‌های تدریس و مجموعه جدیدی از ارزش‌ها‌ و تفاوت‌های فردی که از طریق همکاری و مشارکت با سایر همکاران بدست می‌آورند؛ منجر به ایجاد اجتماعات یادگیری حرفه‌ای بین خود و سایر همکاران می‌شوند که نهایتا باعث بهبود یادگیری دانش‌آموزان و افزایش بازدهی آموزشی می‌گردند.
واژه‌های کلیدی: انگیزش یادگیری، یادگیری حرفه‌ای، اجتماع یادگیری حرفه‌ای
متن کامل [PDF 875 kb]   (323 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزش در آموزش و پرورش
دریافت: 1400/1/9 | پذیرش: 1400/2/15 | انتشار: 1400/5/10
فهرست منابع
1. Abdullah Zadeh, M. (2008). Investigating the Effect of In-Service Training Classes on Educational Performance of Primary School Teachers in Urmia Area. Master's thesis, Faculty of Literature. [InPersian]
2. Ames, R., & Ames, C. (1990). Motivation and Effective Teaching, p: 65.
3. Anatoliy, A. G. (2009). Automated discovery of social networks in online learning communities. Dissertation Presented for Philosophy of Doctor in Urbana, Illinois University. Retrieved from www.proquest.com.
4. Asadian, S. Qasemzadeh, A., and Qolizadeh, H. (2017). The role of ethics and professional competencies on teachers' self-efficacy beliefs. Journal of Ethics in Science and Technology; 12 (3): 44-33. [In Persian]
5. Ashoori, J., Talea Sand, S., & Bigdeli, I. A. (2011). The role of motivational strategies, cognitive learning strategies and peer learning in predicting academic achievement in English. Quarterly Journal of Advanced Psychological Research, 6 (24): 104-95. [In Persian]
6. Avalos, B. (2011). Teacher professional development in teaching and teacher education over ten years. Teaching and Teacher Education, 27 (1): 10-20. [DOI:10.1016/j.tate.2010.08.007]
7. Bakhshi, H., Mir Jalili, N., Kazimizadeh, Z., Iranmanesh, F., & Ra'isy, E. (2018). The Effective Factors of Learning Motivation from the Viewpoints of Dental Students of Rafsanjan University of Medical Sciences. Journal of Dental Medicine, Tehran University of Medical Sciences & Health Services, 31 (1): 57-49. [In Persian]
8. Banilower, E., & Shimkus, E. (2004). Professional development observation study. Chapel Hill, NC: Horizon Research, 18 (3): 229-241.
9. Barnett, M. (2001). Issues and trends concerning electronic networking technologies for teacher professional development: A critical review of the literature. Paper presented at the American Educational Research Association, New Orleans, June.
10. Baron, R.M. & Kenny, D. (1986) the Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51 (6): 1173-1182. [DOI:10.1037/0022-3514.51.6.1173]
11. Beverborg, A. O. G., Sleegers, P. J., & Van, V. K. (2015). Promoting VET teachers' individual and social learning activities: The empowering and purposeful role of transformational leadership, interdependence, and self-efficacy. Empirical Research in Vocational Education and Training, 7 (5): 1-20. [DOI:10.1186/s40461-015-0018-4]
12. Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: Mapping the terrain. Educational Researcher, 33 (8): 3-15. [DOI:10.3102/0013189X033008003]
13. Choi, W. (2009). Influences of formal learning, personal characteristics, and work environment characteristics on informal learning among middle managers in the Korean banking sector (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
14. Clarke, D. (2015). Transition of New Teachers in a Learning Community (Doctoral dissertation). Concordia University - Chicago.
15. Clarke, D., & Hollingsworth, H. (2002). Elaborating a model of teacher professional growth. Teaching and Teacher Education, 18 (8): 947-967. [DOI:10.1016/S0742-051X(02)00053-7]
16. Dabbashi, F., Arizi, H. R., Nouri, A., & Akrami, N. (2015). Determining the Role of Need for Knowledge and Pre-Teaching Self-efficacy in predicting the learning motivation of entrepreneurship training courses volunteers at Isfahan University. Quarterly Journal of Applied Psychology, 16 (2): 59-53. [In Persian]
17. Desimone, L. M. (2003). Toward a more refined theory of school effects: A study of the relationship between professional community and mathematic teaching in early elementary school. Teaching and Teacher Education, 27 (1): 116-126.
18. De Jong, L., Wilderjans, T., Meirink, J., Schenke, W., Sligte, H. and Admiraal, W. (2021), "Teachers' perceptions of their schools changing toward professional learning communities", Journal of Professional Capital and Community, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. [DOI:10.1108/JPCC-07-2020-0051]
19. Doran, J. R. (2010). Breaking the silence: A phenomenological study of the effects of asynchronous voice conferencing on the formation of identity, community and presence in online learning. Dissertation Presented for Philosophy of Doctor in Capella University. Retrieved from www.proquest.com.
20. Driver, R., Asoko, H., Leach, J., Mortimer, E., & Scott, P. (1994). Constructing scientific knowledge in the classroom. Educational Researcher, 23 (7): 5-12. [DOI:10.3102/0013189X023007005]
21. Duta, N., & Rafaila, E. (2014). Improtance of the lifelong learning for professional development of university teacher- needs and practical implications. Procedia- social and behavioral sciences, 127: 801- 806. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.03.358]
22. Eisner, E. (2005). Reimagining Schools: The Selected Works of Elliot W. Eisner. Routledge, page 139. [DOI:10.4324/9780203019078]
23. Espinoza, E. L. (2006). Change: how the learning of teachers alters while implementing an Educational mandate.
24. Gandomi Hassanaroudi, F., & Sajjadi, S. M. (2015). Digital turnaround and its implications for the professional development of teachers. Journal of Educational Technology, 4 (10): 291-275. [In Persian]
25. Gasemzadeh Alishahi, A., Ahmadi Aghdam, J., & Momenpour, N. (2017). Investigating the Organizational Advancements and Outcomes of Professional Learning of Primary Teachers in Tabriz 2nd and 3rd District. Approved training plan at Shahid Madani University of Azerbaijan, under print.
26. Geijsel, F. P., Sleegers P., Stoel R. D., & Krüger M. L. (2009). The effect of teacher psychological, school organizational and leadership factors on teachers' professional learning in Dutch schools. The Elementary School Journal, 109 (4): 406-427. [DOI:10.1086/593940]
27. Hadar, L. & Brody, D. (2010). From isolation to symphonic harmony: building a professional development community among teacher educators. Teaching and teacher education, 26 (8): 1641-1651. [DOI:10.1016/j.tate.2010.06.015]
28. Harasim, L. (2002). What makes online learning communities successful? The role of collaborative learning in social and intellectual development. In Vrasidas, C. and Glass, G. (eds), Current perspectives in applied information technologies: Distance education and distributed learning. Greenwich, CT, Information Age Publishing, Inc, 181-200.
29. Harter, S., Jackson B. K. (1992). Trait versus no traitconceptualization of intrinsic/extrinsic motivational orientation. Motivation and Emotion Journal. 5 (1): 209-30. [DOI:10.1007/BF00991652]
30. Hoy, W. K. & Sweetland, S. R. (2007). Designing better schools: the meaning and measure of enabling school structures. Educational Administration Quarterly, 37 (3): 296-321. [DOI:10.1177/00131610121969334]
31. Hoy, W. K. (2012). School characteristics that make a difference for the achievement of all students: a 40-year odyssey. Journal of Educational Administration, 50 (1): 79-97. [DOI:10.1108/09578231211196078]
32. Jaworski, B. (2008). Development of Mathematics Teacher Educator and its relation to teaching development. In T. Wood, B., Jaworski, K., Krainer, D., Tirosh, P., Sullivan (Eds.), the International Handbook of Mathematics Teacher Education (1, 17-36). Bergen, Norway: International group for the Psychology of Mathematics.
33. Johnston, S. (1998). Academics as learning professionals, Annual International Conference, Auckland. Available at http://www2.auckland.ac.nz.
34. Julie, Gray. Kruse, Sh., & Tarter, J. (2015). Enabling school structures, collegial trust and academic emphasis: Antecedents of professional learning communities. Educational Management Administration & Leadership, 42 (1): 3-41.
35. Kanfer, R. (1991). Motivation theory and industrial and organizational psychology. In Dunnette, M. D., & Hough, L. M. (Eds.), Handbook of industrial and organizational psychology. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1, 75- 170.
36. Karimi, F. (2008). Study of the professional qualifications of elementary school teachers. Quarterly Journal of Education and Management of Islamic Azad University, Garmsar Branch, 2 (4): 166-151.
37. Kateb, M. (1395). Job self-efficacy and learning motivation with informal learning: Testing the role of mediator of formal learning among employees of Khorasan Razavi Regional Water Company. Master's thesis, Faculty of Education and Psychology, Shahid Madani University, Shahrivar, Iran. [In Persian]
38. Kaveh, M. H. (2010). Motivation and learning. Journal of Electronic Learning (Media), Shiraz University of Medical Sciences, Review article, 1 (1): 29-23. [In Persian]
39. Kear, K. (2011). Online and social networking communities. New York: Routledge. [DOI:10.4324/9780203842737]
40. Khalili, Leila; Hedayati Khoshemehr, Aziz; Rasoulzadeh Aghdam, Samad & Sheibany, Behnaz. (2017). The Relationship between Information Literacy and Learning Motivation in Undergraduate students. Human Information Interaction, 4 (2): 108-120. [In Persian]
41. Kruse, S. D., Louis, K.S. & Bryk, A. (1994). Building professional communities in schools. Issues in Restructuring Schools, 6, 3-6.
42. Kuh, G., Kinzie, J., Schuh, J., & Whit, E. (2005). Student success in college: Creating condition that matter. Jossey-bass. San Francisco, CA.
43. Kwakman, K. (2003). Factors affecting teachers' participation in professional learning activities. Teaching and Teacher Education, 19 (2): 149-170. [DOI:10.1016/S0742-051X(02)00101-4]
44. Lee, j. c., zhang, Z., & Yin, H. (2011). A multilevel analysis of the impact of a professional learning community, faculty trust in colleagues and collective efficacy on teacher commitment to student. Teaching and teacher education, 27 (5): 820-830. [DOI:10.1016/j.tate.2011.01.006]
45. Lee, S. (2014). The relationships between higher order thinking skills, cognitive density, and social presence in online learning. Internet and Higher Education, 41-52. [DOI:10.1016/j.iheduc.2013.12.002]
46. Lewanowski-Breen, E., Ni Shuilleabhain, A. and Meehan, M. (2021), "Lesson study and the long-term impact on teacher professional community development", International Journal for Lesson and Learning Studies, 10(1): 89-101. [DOI:10.1108/IJLLS-09-2020-0059]
47. Leithwood, K., & Louis, K. S. (1998). Organizational learning in schools. Netherlands: Swets and Zeitlinger.
48. Lijuan, Li., Philip, H., & Allan, W. (2015). Exploring the mediating of trust on principal leadership and teacher professional learning in Hong Kong Effects primary schools. Educational Management Administration & Leadership, 44 (1): 1-23. [DOI:10.1177/1741143214558577]
49. Lim, Ch., & lee, j. (2014). Teaching e-portfolios and the development of professional learning communities (plcs) in higher education institutions. Internet and higher education, 20 (1): 57-59. [DOI:10.1016/j.iheduc.2013.10.002]
50. Lohman, M. C. (2005). A survey of factors influencing the engagement of information technology professionals in informal learning activities. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 25 (1): 43-45.
51. Loucks-Horsley, S., Stiles, K. E., Mundry, S. E., Love, N., & Hewson, P. W. (2010). Designing professional development for teachers of science and mathematics (3 Ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
52. Louis, K. S., & Kruse, S. (1995). Professionalism and Community: Perspectives on Reforming Urban Schools. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
53. Maroufi, Yahya; Yousefzadeh, Mohammad Reza & Karami, Zahra (2016). The role of the teacher's curriculum approach in their professional development and the satisfaction and academic achievement of the students. Journal of Professional Teacher Development, 2 (2): 14-18. [In Persian]
54. McLaughlin, M. W., & Talbert, J. E. (1993). Contexts that matter for teaching and learning: strategic opportunities for meeting the nation's education goals. Palo Alto. CA: Center for Research on the Context of Secondary Schools.
55. Mcloghlin, c., lee, M. J., & Brady, J., A. (2008). Learning architecture framework (LAF) for developing community, engagement and professional identity for pre-service teachers. Emerging technologies conference, University of Wollongong.
56. Mirahmadi, Khalid; Abaslat, Khorasani; Abolghasemi, Mahmoud and Mehri, Dariush. (2019). Vocational Learning Communities (PLC): A Critical Strategy for Improving Teacher Self Efficacy. Journal of Training & Learning Researches, 16, 1(29): 1-14. [In Persian]
57. Miskel, C., Fevurly, R., & Stewart, J. (1979). Organizational structures and processes, perceived school effectiveness, loyalty, and job satisfaction. Educational Administration Quarterly, 15 (3): 97-118. [DOI:10.1177/0013131X7901500308]
58. Momeni Rad, A., Pour Jamshidi, M., & Zanganeh, H. (2015). Investigating the elements of learning community in e-learning. Quarterly Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 6 (2): 133-159. [In Persian]
59. Motahhari Nejad, Hossein & Joza, Hajar. (2020). Analyzing the Structural Relationships of Professional Learning Community and Teachers' Commitment with Mediator Role of Collective Efficacy. Managing Education in Organizations, 9(1): 91-113. [In Persian]
60. Naylor, J. C., Pritchard, R. D., & Ilgen, D. R. (1980). A theory of behavior in organizations. Orlando, FI: Academic.
61. Noe, R. A., & Schmitt, N. (1986). The influence of trainee attitudes on training effectiveness: Test of a model. Personnel Psychology, 39 (8): 497-523. [DOI:10.1111/j.1744-6570.1986.tb00950.x]
62. Noe, R. A., & Wilk, S. L. (1993). Investigation of factors that influence employees' participation in development activities. Journal of Applied Psychology, 15 (3): 291-302. [DOI:10.1037/0021-9010.78.2.291]
63. Noe, R.A. (1999). Employee training and development. New York, NY: McGraw-Hill.
64. Orit Avidov-Ungar, Ainat Guberman, Orit Dahan & Ruth Serlin (2019). Professional communities of teacher educators: the characteristics that promote their success, International Journal of Leadership in Education, DOI: 10.1080/13603124.2019.1613563. [DOI:10.1080/13603124.2019.1613563]
65. Olivier, D.F., & Hipp, K. K. (2010). Assessing and analysing schools as professional earning communities. In: Hipp KK and Huffman JB (eds) demystifying Professional Learning Communities: School Leadership at Its best. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 29-41.
66. Ouzts, K. N. (2003). Social constructivist learning and sense of community in online classes. Dissertation Presented for Doctor of Philosophy in Wyoming University, Retrieved from www.ProQuest.com
67. Prestridge, S. (2010). ICT professional development for teachers in online forums: Analyzing the role of discussion, Teaching and Teacher Education, 26 (1): 252-258. [DOI:10.1016/j.tate.2009.04.004]
68. Putnam, R. T., & Borko, H. (2000). What Do New Views of Knowledge and Thinking Have to Say About Research on Teacher Learning? Educational Researcher, 29 (1): 4-15. [DOI:10.3102/0013189X029001004]
69. Ghasemzadeh, Abolfazl; Momenpour, Nishtman & Ahmadi, Javad. (2020). Investigating the antecedents and organizational consequences of teachers' professional learning. Scientific Quarterly of New Educational Thoughts. 16 (1): 216-193. [In Persian]
70. Rafei, Jiar; Hassani, Rafigh; Mohammadi, Majid. (2020). Dimensions and components of teachers' professional learning community: A qualitative study. Scientific Journal of School Administration, 8 (1): 369-341. [In Persian]
71. Reynolds, W. M. (1982). Development of reliable and valid short forms of the Social Desirability scale. Journal of Clinical Psychology, 38 (1): 119-125. https://doi.org/10.1002/1097-4679(198201)38:1<119::AID-JCLP2270380118>3.0.CO;2-I [DOI:10.1002/1097-4679(198201)38:13.0.CO;2-I]
72. Rohi, G.h., Hosieni. A., Badeleh M.T., Rahmani. H. (2007). Educational Motivation and Related Factors in Golestan Medical Sciences University Strides Dev Med Educ, 4 (2): 77-83. [In Persian]
73. Salagaghe, Mahla; Hoseini, Amin. (2018). the role of motivation in learning. Journal of Medical Education and Development, 13(2): 172-174. [In Persian]
74. Samavatyan, Hossein & Kazemi Mahyari, Hamzeh. (2016). Role of effective feedback on students' Motivation in learning. Research in Curriculum Planning, 13(22): 110-123. [In Persian]
75. Seyed Javadin, Seyyed Reza (2016). Fundamentals of Human Resources Management. Tehran, Publishing Look Knowledge. [In Persian]
76. Silins, H. C., Mulford, W. R., & Zarins, S. (2002). Organizational learning and school change. Educational Administration Quarterly, 38 (5): 613-642. [DOI:10.1177/0013161X02239641]
77. Sleegers, P., Bolhuis, S., & Geijsel, F. (2005). School improvement within a knowledge economy: Fostering professional learning from a multidimensional perspective. In N. Bascia, A. Cumming, A. Datnow, K. Leithwood, & D. Livingstone (Eds.), International handbook of educational policy (pp. 527-541). Great Britain: Springer. [DOI:10.1007/1-4020-3201-3_26]
78. Smylie, M. A. (1995). Teacher learning in the work place: Implications for school reform. In T. R. Guskey & M. Huberman (Eds.), Professional development in education: New paradigms and practices (pp. 92-113). New York: Teachers College Press.
79. Smylie, M. A., & Hart, A. W. (1999). School leadership for teacher learning and change: A human and social capital development perspective. In J. Murphy & K. S. Louis (Eds.), Handbook of research on educational administration (2nd ed., pp. 421-440). San Francisco: Jossey-Bass.
80. Subedi, B. S. (2004). Emerging trends of research on transfer of learning. International Education Journal, 5 (4), 591-599.
81. Taheri, M., Arefi, M., Pardakhtchi, M. H., & Ghahremani, M. (2014). Explore the process of teacher development in Teacher Training Centers: Foundation Data Theory. Quarterly Journal of Educational Innovations, 12 (45): 176-149. [In Persian]
82. Tannenbaum, S. I., & Yukl, G. (1992). Training and development in work organizations. Annual Review of Psychology, 43 (4): 399-441. [DOI:10.1146/annurev.ps.43.020192.002151]
83. Tayag, J. and Ayuyao, N. (2020). "Exploring the relationship between school leadership and teacher professional learning through structural equation modeling", International Journal of Educational Management, 34 (8): 1237-1251. [DOI:10.1108/IJEM-11-2018-0372]
84. Tharenou, P. (2001). The relationship of training motivation to participation in training and development. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 74 (3): 599-621. [DOI:10.1348/096317901167541]
85. Tillema, H., & Orland-Barak, L. (2006). Constructing knowledge in professional conversations: The role of beliefs on knowledge and knowing. Learning and Instruction, 16 (6): 592-608. [DOI:10.1016/j.learninstruc.2006.10.006]
86. Timperley, H. (2011). Realized the power of professional Learning. Ope university Press.
87. Turner, J.C., Christensen, A., Kackar-Cam, H.Z., Fulmer, S.M., & Trucano, M. (2017). The Development of Professional Learning Communities and Their Teacher Leaders: An Activity Systems Analysis, Journal of the Learning Sciences, DOI: 10.1080/10508406.2017.1381962. [DOI:10.1080/10508406.2017.1381962]
88. Vandeyar, T. (2013). Practice as policy in ICT for education: Catalysing communities of practice in education in South Africa, Technology in Society, 35 (4): 248-257. [DOI:10.1016/j.techsoc.2013.10.002]
89. Warangkana, L., & Moosung, Lee. (2018). Linking Network Learning Capacity (NLC) to professional community and organizational learning in an International Baccalaureate (IB) school in Taiwan, Journal of Educational Administration, 5 (18): 3-24.
90. Wheeler, S., & Wheeler, D. (2009). Using wikis to promote quality learning in teacher training. Learning, Media and Technology, 34 (1): 1-10. [DOI:10.1080/17439880902759851]
91. Won, H. J., & brush, T. A. (2009). Teacher participation in online communities: why do teachers want to participate in self-generated online, communities of k-12 teachers? JRTE, 41 (3): 279-303. [DOI:10.1080/15391523.2009.10782532]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ahmadi Aghdam J, Ghasemzadeh Alishahi A, Mahdiuon R. The Role of Learning Motivation and Professional Learning on Professional Learning Community of Teachers. MEO 2021; 10 (2) :131-158
URL: http://journalieaa.ir/article-1-245-fa.html

احمدی اقدم جواد، قاسم زاده ابوالفضل، مهدیون روح الله. نقش انگیزش ‌یادگیری و یادگیری ‌حرفه‌ای بر اجتماع یادگیری حرفه‌ای معلمان. نشریه مديريت بر آموزش سازمانها 1400; 10 (2) :158-131

URL: http://journalieaa.ir/article-1-245-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 2 - ( 5-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها Journal of Managing Education in Organizations

 
 
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4509