[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 11، شماره 2 - ( 4-1401 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 83-41 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی مدل بالندگی‌حرفه‌ای‌اعضاءهیئت‌علمی در دانشگاه فرهنگیان با رویکرد داده‌بنیاد و پارادایم آمیخته اکتشافی
بیژن عبدالهی، علی اکبر سادین*، عبدالرحیم نوه ابراهیم، حسین عباسیان
دانشگاه خوارزمی-تهران-ایران
چکیده:   (842 مشاهده)
هدف از  این پژوهش طراحی مدل بالندگی حرفه‌ای اعضاء هیئت علمی در دانشگاه فرهنگیان بود. مبنای فلسفی پژوهش رویکرد پراگماتیسم بود و از  روش آمیخته‌‌اکتشافی استفاده شد. که از حیث جهت‌گیری مبتنی بر داده‌بنیاد با زمانبندی توالی و تقدم رویکردکیفی که با وزن‌دهی بیشتر به داده‌های‌کیفی انجام‌شد. اساس جمع‌آوری داده‌ها در بخش‌کیفی مصاحبه‌های‌نیمه‌سازمان‌یافته با خبرگان‌مطلع بود که مشارکت‌کنندگان روش‌های تئوریک، فرصت‌طلبانه و گروه‌های‌کانونی انتخاب‌شدند و با رویکردی نوآورانه، تلفیقی از رهیافت‌های نظام‌مند، ظاهرشونده و ساخت‌گرایانه به روش کدگذاری تجزیه‌وتحلیل شد. در بخش کمی، نمونه با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای و سرشماری از اعضاء هیئت‌علمی (178 نفر) و دانشجویان (216) انتخاب گردید. برای اعتبار سنجی، مدل‌های اندازه‌گیری (مرتبه اول معکوسی و مرتبه دوم ترکیبی) و مدل ساختاری از کمترین مربعات مجذورات و نسخه سوم smart pls3 استفاده‌گردید. در بخش یافته‌ها مهارت‌های آموزشی، پژوهشی، مسئولیت‌حرفه‌ای، سازمانی و فراسازمانی با جزئیات 17 مؤلفه و 76 نشانگر متناسب با شرایط علی و زمینه‌ای تربیت‌معلم شناسایی و با اتخاذ راهبردهای دانشگاهی و ساختاری پیامدهای فردی، سازمانی و فراسازمانی ارائه شد. نتایج فرضیه های مبتنی بر ضرایب مسیر، حاکی از تایید کلیه فرضیه‌های اصلی و فرعی به استثناء تاثیر مولفه‌های جهانی‌شدن و عوامل اجتماعی بر راهبردها و همچنین تاثیر بالندگی حرفه‌ای بر پیامد های فراسازمانی، در مدل طراحی‌شده بود، در نتیجه مطالعه حاضر تاثیر، ضرورت بالندگی‌حرفه‌ای برای دستیابی به داشنگاه موفق در تربیت‌معلم را تایید می‌کند لذا پیشنهادات حاصل از مطالعه در سه سطح فردی، گروه‌های‌آموزشی و سازمانی ارائه گردید. ‌
 
واژه‌های کلیدی: ‌بالندگی‌حرفه‌ای‌اعضاءهیئت‌علمی، تربیت‌معلم، داده‌بنیاد
متن کامل [PDF 1964 kb]   (131 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزش در آموزش عالی
دریافت: 1400/6/17 | پذیرش: 1400/12/24 | انتشار: 1401/4/10
فهرست منابع
1. Baasandorj, D. (2010). Faculty Development Program Needs at Mongolian State Universities: Content and Strategies. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway, PO Box 1346, Ann Arbor, MI 48106.‏ (in Persian).
2. Beach, j sorcinelli, s.j (2016). New K-12 science education standards may face implementation challenges. Eos, 94 (18), 166-167. [DOI:10.1002/2013EO180002]
3. Behrangi, m. & Moradi, a. & Kordlou, m. (2020). Farhangian University within the scaffolding of leadership and management education model on students' learning and academic achievement. Managing education in organization, 8(2), 103-130. (In Persian).
4. Bergquist, W. H. & Phillips, S. R. (1977). A handbook for faculty development. V2, Washington DC: The Council of the Advancement of Small Colleges.
5. Bland, C. J. & Schmitz, C. C. (1988). Faculty renewal: Concepts, strategies and lessons from the past twenty years. San Francisco: Jossey-Bass.
6. Centra, J. A. (1978). Types of faculty development programs. Journal of Higher Educatio, 49, 151-162. Corbin, J.M. & Strauss, A.L. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. 3rd Edition. Los Angeles: SAGE Publications.
7. Corbin, J. & Strauss, A. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage publications.‏ Dee, J.R. & Daly, Ch. J. (2009). Innovative models for organizing faculty development programs pedagogical reflexivity, student learning empathy and faculty agency, Human Resource. Journal of the Sociology of Self-Knowledge, 6 (1), 1-22.
8. Delvaux.E, Vanhoof.J, Tuytens.M, Vekeman.E, Devose. G, Van Petegem.P, (2015). How my teacher evaluation has an impact on professional development? A multilevel analysis, teaching and teacher education.
9. Doranna Wong and Manjula Waniganayake (2013). Mentoring as a Leadership Development Strategy in Early Childhood Education. Eeva Hujala, Manjula Waniganayake (Eds) Researching Leadership in Early Childhood Education. Tampere: Tampere University Press, 163-180.
10. Edjtehadi, m. & Ghorchian, n. & Jaafari, p. & Shafizadeh, h. (2012). Identifying dimensions and components of faculty member's developments in order to present of a conceptual model. Journal of research and planning in higher education, 17(4 (62)), 21-46. (In Persian).
11. Elliott, M. Rhoades, N. Jackson, C. M. & Mandernach, B. J. (2015). Professional development: Designing initiatives to meet the needs of online faculty. Journal of Educators Online, 12(1), n1. [DOI:10.9743/JEO.2015.1.2]
12. Farasatkhah, Maghsood (2013). A Conceptual framework for futurity-oriented university planning, Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 19(3), 1-21. Magiran.com/p1242906. (In Persian).
13. Fomani, m.m, etemad A.A. Sharifi A (2021). Providing a model of professional ethics for faculty members at Farhangian University, Educational Administration Research Quarterly, 12(1), 271-287. Magiran.com/p2274106. (in Persian)
14. Gall, M. D. Borg, W. R. & Gall, J. P. (1996). Educational research: An introduction. Longman Publishing.
15. Gerry Czerniawski, Ainat Guberman & Ann MacPhail (2016). European Journal of Teacher Education. The professional developmental needs of higher education-based, teacher educators: an international comparative needs analysis, Pages 127-140 [DOI:10.1080/02619768.2016.1246528]
16. Grant, M.R. and Keim, M. C. (2010). Faculty development in public supported two - year colleges, Community College Journal of Research and Practice, 26, 793-807. [DOI:10.1080/10668920290104886]
17. Hejazi, Asad, (2020). Determining the components of professional development of faculty members of Farhangian University, Journal of Research in Teacher Education, 3(1), 41-61. (In Persian).
18. Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing. Emerald Group Publishing Limited.‏ [DOI:10.1108/S1474-7979(2009)0000020014]
19. Jamshidi, L. (2007). The study of faculty members' growth in a big State university and the way to progress it continuously, (Master's dissertation). Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (in Persian).
20. Jamshidi, L. (2007). The study of faculty members' growth in a big State university and the way to progress it continuously, (Master's dissertation). Beheshti University, Tehran, Iran. (In Persian).
21. Kang, Bai. Miller, Michael. (2000), ‖Faculty Development Research Findings, the Literature Base and Directions for Future Scholarship‖, (Information Analyses). ERCI document, ED446574, p 18.
22. Khadivi, a. & Allahverdikhan vaziri, a. (2015). Developing a model for evaluating the effectiveness and performance of university the academic staff of the Islamic Azad University of East Azarbaijan Province. Productivity management (beyond management), 9(34), 161-174. (In Persian).
23. Knowlton, S. Fogleman, J. Reichsman, F. Oliveira, G.D. (2015). Higher Education Faculty Collaboration with K-12 Teachers as a Professional evelopment Experience for Faculty. National Science Teachers Association (NSTA). Reprinted with permission from Journal of College Science Teaching, Vol. 44, no. [DOI:10.2505/4/jcst15_044_04_46]
24. Marzban, Z. (2009). The study of necessity to establish a growth center for faculty members in a big State university: Human Resource, Facilities and programs. (Master's dissertation). Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (in Persian).
25. Mclean, M. et al (2008). "Faculty Development: Yesterday today and tomorrow", Medical Teacher, 2 (36), 555-584 [DOI:10.1080/01421590802109834]
26. Mishra, t.c (2019). Faculty development in higher education: Long-term impact of a summer teaching and learning workshop, Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, Vol. 10, No. 1.
27. Mohebzadegan, y. & Pardakhtchi, m. & Ghahramani, m. & Farasatkhah, m. (2014). Developing a model for faculty development approach based on grounded theory. Journal of research and planning in higher education, 19(4 (70)), 1-25. https://www.sid.ir/en/journal/viewpaper.aspx? (In Persian).
28. Naveh Ebrahim, a. & Pourkarimi, j. (2009). Presenting a conceptual model for faculty members' development in universities and higher education centers. Journal of research in educational systems, 2(5), 101-121. https://www.sid.ir/en/journal/viewpaper.aspx?id=245195 (in Persian).
29. Pesce, R.J (2015). Professional Development for Teaching in Higher Education: Faculty Perceptions and Attitudes. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Educational Leadership and Higher Education Program in Higher Education. Boston College University Libraries
30. Poorkarimi, j. (2010). a model for professional development of the faculty members of research organizations (case: jihad daneshgahi). Journal of human resource management research. (In Persian).
31. Power, M. (2008). A dual-mode university instructional design model for academic development. International Journal for Academic Development, 13 (1), 31-39. [DOI:10.1080/13601440701860185]
32. Range, B. Dunca, H. Hvidston D. (2013). How Faculty Supervise and Mentor Pre-service Teachers: Implications for rincipal Supervision of Novice Teachers. NCPEA International Journal of Educational Leadership Preparation, Vol. 8, No. 2
33. Salimi, G. Haidari, E. Keshavarzi, F. (2015). Faculty member's Competencies for achieving the academic mission: A reflection from the perceptions and expectations of doctoral students, Journal of Innovation and Enterpreneurship, 3(7), 85-104. Magiran.com/p1605844. (In Persian).
34. Sarfo, J. O. & Ofori, P. K. (2017). A book review: Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. Russian Journal of Sociology, (3), 30-33.‏ [DOI:10.13187/rjs.2017.1.30]
35. Sarkar Arani m.r (2017). Lesson study; a global solution for improving teaching and enhancing learning. Meraat Tehran.
36. Sorcinelli, M. Austin, A. Eddy, P. & Beach, A. (2006). Creating the future of faculty development, learning from the past, understanding the present. Bolton: Anker Publishing.
37. Thadani, Vandana.a. Breland, William. B. Dewar, Jacqueline. (2015), -Implicit theories about teaching skills predict university faculty members' interest in professional learning‖, Learning and Individual Differences, 40, pp 163-169.the present. Bolton: Anker Publishing. [DOI:10.1016/j.lindif.2015.03.026]
38. Torkzade, J. Mohammadi, M. Salimi, G. Forough, B. (2017). Academic Empowerment with a Strategic Approach: a Situational Framework for Planning the Development of Bamiyan University, Afghanistan. Journal of Educational Planning Studies, 6(11), 133-157(in Persian).
39. Zahedi, Z. Bazargan, B (2013). Faculty member's opinion regarding faculty development needs and the ways to meet the needs Print, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 19(1), 69-89. Magiran.com/p1164930. (In Persian).
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

abdollahi B, sadin A A, navehebrahim A, abassiyan H. Designing a professional development model for faculty at Farhangian University with a grounded theoretical approach and a mixed exploratory paradigm. MEO. 2022; 11 (2) :41-83
URL: http://journalieaa.ir/article-1-364-fa.html

عبدالهی بیژن، سادین علی اکبر، نوه ابراهیم عبدالرحیم، عباسیان حسین. طراحی مدل بالندگی‌حرفه‌ای‌اعضاءهیئت‌علمی در دانشگاه فرهنگیان با رویکرد داده‌بنیاد و پارادایم آمیخته اکتشافی. نشریه مديريت بر آموزش سازمانها. 1401; 11 (2) :83-41

URL: http://journalieaa.ir/article-1-364-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 2 - ( 4-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها Journal of Managing Education in Organizations

 
 
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4447