[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 11، شماره 2 - ( 4-1401 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 307-273 برگشت به فهرست نسخه ها
توسعه مفهومی الگوی مدیریت آموزش علوم دینی با کاربرد اصول یادگیری خودگردان در مراحل آن (مورد مطالعه: دانش‌آموزان پایه نهم دبیرستان امام رضا (ع) قم)
سعید صیدی*، محمدرضا بهرنگی
دانشگاه خوارزمی تهران
چکیده:   (193 مشاهده)
هدف اصلی این مقاله توسعه مفهومی الگوی مدیریت آموزش علوم دینی با کاربرد اصول یادگیری خودگردان در مراحل آن بود. روش تحقیق آمیخته بود. در بخش کیفی  از منابع در دسترس برای استخراج ویژگی­های مهارت­های ­یادگیری­خودگردان شامل آثار 7 پژوهشگر خارجی: سیمونز، گاگلیلو، گاریسون، دهنود­ و­­ همکاران، خیاط، عبدالله، گروور و میلر و فیشر و آثار صاحب­نظران داخلی­: شهیدمطهری، علامه­طباطبایی، محمدتقی­جعفری، صفایی­حایری، مصباح­یزدی، محمدرضابهرنگی استفاده شد. در فرایند سیستم کدنویسی استقرای علمی هفت بعد: استعدادفطری، استقلال­انسانی، تعهدومسئولیت­پذیری، تفکروتعقل، انگیزش­ و ­محبت، خودکنترلی، خلاقیّت و حل­مسئله در مدیریت­یادگیری ­خودگردان در ارتباط با کد محوری بدست آمد. هیچیک از منابع خارجی نظر مشترک و کامل دربارۀ همه ابعاد یادگیری خودگردان را نداشتند. هریک از منابع داخلی مرتبط با قرآن همه هفت بعد را پوشش ­داد. الگو در بخش کمّی با طرح پژوهشی نیمه‌آزمایشی پیش‌آزمون/پس‌آزمون همراه با گروه گواه در دو کلاس 28و24 دانش‌آموز پایه‌ی­نهم دبیرستان امام­رضا (ع) در قم اجرا شد. ­یادگیری­خودگردان با پرسشنامه محقق ساخته تأیید شده توسط صاحبنظران به لحاظ روایی و ضریب الفای کرونباخ 93/0 به­لحاظ پایایی سنجیده و تأیید شد. دوره آموزشی14جلسه در ‌­8 هفته با محتوای یکسان تشکیل گردید. آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تی مستقل و کوواریانس) برای تحلیل یافته­ها بکار رفت. نتایج، توصیه کاربست مفاهیم علوم­معارف ­دینی و شناسه­های ­یادگیری­خودگردان در مراحل الگوی­مدیریت­آموزش علوم­ ومعارف­ دینی به عنوان راهبردی جدید و مؤثر بر تربیت و آموزش مهارت خودگردان ­یادگیرندگان را تأیید نمود. بنابراین برای توسعه بیشتر مرز مفهومی الگوی مدیریت­آموزش­ کاربست الگوی مدیریت یادگیری خودگردان به نقش آفرینان عرصه تعلیم و تربیت در توسعه قلمرو دانش در آموزش رشته های علوم توصیه گردید.
 
واژه‌های کلیدی: مدیریت‌آموزش‌معارف‌اسلامی، ‌یادگیری خود گردان، آثارآموزشی‌تربیتی
متن کامل [PDF 1865 kb]   (115 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزش در آموزش و پرورش
دریافت: 1400/11/24 | پذیرش: 1401/3/10 | انتشار: 1401/4/10
فهرست منابع
1.  Abdullahi, M. H. (2008). Adult Participation in Self-Directed Learning Programs. Internatinal education studies. www.ccsenet.org, journal. Vol 1, no, 3, p 68. [DOI:10.5539/ies.v1n3p66]
2.  Behrangi, Mohammadreza. (2011). Model of Management Edudcation Creativity, 4th conference of creativity and innovation in Mashhad. [Persian]
3.  Behrangi, Mohammadreza (2021). Reconcilliantion of Reconciliation of the Legacy of the Seven Education Generations (EDUGEN), as a Basic Foundation for Overhauling the Trend of the Eighth Generation. 8TH EDUGEN 19th symposium of International Organization for Science and Technology Education (IOSTE). South Korea. Dagu University
4.  Behrangi, Mohammadreza. Karimi, Nazila. (2012). Survey the effect of Education Management Model M.E.M.T on guidance schools 3th grade students. Master's Thesis, Islamic Azad University. [Persian]
5.  Behrangi, Mohammadreza. Nasiri, RahimAli. (2015). Survey the effect of teaching science using the Education Management Model on guidance schools 3th grade students' self-directed learning. Master's Thesis, Kharazmi University.P3. [Persian]
6.  Behrangi, Mohammadreza. Seydi, Saeed. (2016). The Instructional and Nurturing Effect through Managing self-Directing Education Model in Religious Sciences on Student's Self-Directed Learning and Academic Achievement. Master's Thesis, Kharazmi University. P2, 5. [Persian]
7.  Badyi, Mohammad. (2020). Imam Khomeini's letters. Qom: Islamic Publication.P9, 23. [Persian]
8.  Brockett, R. & Hiemstra, R. (1994). From behaviorism to humanism: Incorporating self-direction in learning concepts into the instructional design process. The University of Oklahoma.
9.  Conner, C. (2004). Developing self-directed learners. Northwest Regional Educational Laboratory, Retrieved March 22, 2006, from.
10.  Dehnad, A. & other. (2014). Pursuing a Definition of Self-directed Learning in Literature. Social and Behavioral Sciences 116. Available online at www.sciencedirect.com. Vol 116.p 5184-5187. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.01.1097]
11.  Fisher M, King J, Tague, G. (2010). The self-directed learning readiness scale for nursing education revisited a confirmatory factor analysis.journal homepage.www. Elsevier.com. Available online at www.sciencedirect.com. [DOI:10.1016/j.nedt.2009.05.020]
12.  Garrison, D. R. (2015). Cognitive presence for effective asynchronous online learning. The role of reflective inquiry, self-direction and metacognition. Available from: D. Randy Garrison Retrieved on 5 November 2015. Available online at www.ReaserchGate.net.
13.  Gibbons, M. (2002). The self-directed learning handbook: Challenging adolescent student to excel. San Francisco, Jossey-Bass Publishers.
14.  Grover, K. Miller, M. (2014). An Examination of the Self-Directed Learning Practices of ESL Adult Language Learners. Journal of Adult Education Volume 43, Number 2.
15.  Grow, G. O. (1991). Teaching learners to be self-directed. Adult Education Quarterly, 41 (3), 125-149. [DOI:10.1177/0001848191041003001]
16.  Guglielmino, L. M. (2008). Why self-directed learning. International Journal of Self-Directed Learning. Informal Learning of Kidney Recipient IJSDL_5.1-2008
17.  Harrison, R. (1978). How to design and conduct self-directed learning experiences. Group and Organization Studies, 3(2), 149-167. [DOI:10.1177/105960117800300203]
18.  Internatinal Congress in Honor of Allame Jafari. (2004). Researches, Tabriz University. [Persian]
19.  Joyce, Bruce R. & Weil, Marsha & Calhoun, Emily. (2015). Models of teaching 2015 (trans.Mohammadreza Behrangi). Tehran: kamal-e-tarbiyat publication. [Persian]
20.  Jafari & Karimi. (2016). Fundamentals of Allame Tabatabai & Jafari, Mohammad Taghi Anthropology. Farhang Pajouhesh Journal. Spring, 21 NO. P2, 9. [Persian]
21.  Khiat, H. (2015). Measuring Self-Directed Learning a Diagnostic Tool for Adult Learners. Journal of university teaching & learning practice. Vol 12. IS2. [DOI:10.53761/1.12.2.2]
22.  Lunyk- Child OL, Ofosu C. (2002). Self-directed learning: Faculty and student perceptions. Journal of Nursing Education. 2002; 40 (3):116-123. [DOI:10.3928/0148-4834-20010301-06]
23.  Merriam, S. B. & Others. (2007). Learning in Adulthood: A Comprehensive Guide (3rded) New York: Wiley.
24.  Motahhari, Morteza. (2012). Master notes. Tehran: Sadra. [Persian]
25.  Motahhari, Morteza. (2016). Wisdom and Advice. Tehran: Sadra. P67. [Persian]
26.  Motahhari, Morteza. (2019). Man in the Quran. Tehran: Sadra. [Persian]
27.  Motahhari, Morteza. (2020). Education and Training in Islam. Tehran: Sadra.p 43, 353. [Persian]
28.  Motahhari, Morteza. (2019). Anthropology of the Quran. Tehran: Sadra. [Persian]
29.  Mesbah yazdi, M & Mottaghi, GH. (2013). Islamic Management. QOM: Imam Khomeini Institute.P40, 43. [Persian]
30.  Mesbah yazdi, MohammadTaghi. (2016). Anthropology of the Quran. QOM: Imam Khomeini Institute.P318. [Persian]
31.  Nakamura, Raymond M. (2000). Healthy Classroom Management; motivation, communication, and discipline. Wadsworth Publisher. (Trans. Hydar Mohammadi). P 37. [Persian]
32.  Nemati & Asadi. (2012). Anthropology of Allameh Jafari MohammadTaghi. Master's Thesis, Allame Tabatabai University.P3, 4. [Persian]
33.  Office of Compilation of Textbooks. (2012). Curriculum of Religious education, Tehran: Research and Planning Organization.P3, 8, 11, 12, 43. [Persian]
34.  Qanavi, Amir. (2011). Inheritance in the time of absence. Journal of Promised East. Fall, NO 19. P1. [Persian]
35.  Qanavi, Amir. (2020). the role of parents in education. Sazokar. Tehran.P26. [Persian]
36.  Safayi Haeri, Ali. (2009). Professor and lesson. Qom: LaylatolQadr publication. P 9. [Persian]
37.  Safayi Haeri, Ali. (2018). Man in two chapters. Qom: LaylatolQadr publication. P87, 34,130. [Persian]
38.  Safayi Haeri, Ali. (2019). the flow of human thought & Nurture. Qom: LaylatolQadr. P15. [Persian]
39.  Safayi Haeri, Ali. (2019). Resurrection from the perspective of the Quran. Qom: LaylatolQadr. [Persian]
40.  Safayi Haeri, Ali. (2020). Responsibility and construction. Qom: LaylatolQadr. P14, 16. [Persian]
41.  Safayi Haeri, Ali. (2021). Purification with the Quran. 7 Val. Qom: LaylatolQadr. [Persian]
42.  Sadr, SeydMoosa. (2004). The substructure of Tafsir Almizan. Journal of Qorani Reserch. 32NO. P12, 14. [Persian]
43.  Soltani-Arabshahi, Kamran. & Naeimi L. (2012). Assessment of the current situation of self-directed learning skills in medical students. Razi Journal of Medical Sciences 20, NO 113. [Persian]
44.  Sepehri & Rahimi. (2020). Anthropology of Allameh Tabatabaei. Journal of Hekmat Sadrai, 2, spring and summer. P103, 92, 95, 97,101. [Persian]
45.  Simons, P. R.J. (2015). Towards a constructivist theory of self-directed learning. Utrecht University. Available in .www.researchgate net publication
46.  Shokar GS, Shokar NK, Romero CM, Bulik RJ. (2002). Self-directed learning: looking at outcomes with medical students. Medical student Education. Journal abbreviation; 34(3):197-200.
47.  Song, L., Hill, J. R. (2005). Improving online learning: Student perceptions of useful and challenging characteristics. Internet & Higher Education, 7(1), 59-70. [DOI:10.1016/j.iheduc.2003.11.003]
48.  Williams B. (2004). Self-direction in problem-based learning program. Nurse Education Today; 24: 277-285. [DOI:10.1016/j.nedt.2004.01.008]
49.  Yousefi, Ali. (2010). Customs and skills of individual life social science education of roshd journal, fall, No1, pp49. [Persian].
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Seydi S, Behrangi M. Development of conceptual of Religious Science Education Management Model by applying the principles of self-learning in its stages (Case study: 9th grade students of Imam Reza High School in Qom). MEO. 2022; 11 (2) :273-307
URL: http://journalieaa.ir/article-1-464-fa.html

صیدی سعید، بهرنگی محمدرضا. توسعه مفهومی الگوی مدیریت آموزش علوم دینی با کاربرد اصول یادگیری خودگردان در مراحل آن (مورد مطالعه: دانش‌آموزان پایه نهم دبیرستان امام رضا (ع) قم). نشریه مديريت بر آموزش سازمانها. 1401; 11 (2) :307-273

URL: http://journalieaa.ir/article-1-464-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 2 - ( 4-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها Journal of Managing Education in Organizations

 
 
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4447